Aktualne projekty

O fundacji

Powiślańska Fundacja Społeczna to organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Śródmieściu Warszawy, której misją jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin. Naszym celem jest wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji wychowawczych oraz rozwiązywaniu trudności.
Powiślańska Fundacja Społeczna działa na rzecz mieszkańców Warszawy od 1989 roku. Została stworzona przez grupę społeczników – psychologów i pedagogów, którzy postanowili otworzyć na warszawskim Powiślu kluby dla dzieci – małych łobuziaków, dających się we znaki małej społeczności Powiśla. Było to pierwsze działanie wpisujące się w misję przyjętą przez Fundację, czyli przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.

Na przestrzeni lat Fundacja dostosowywała swoją działalność do potrzeb lokalnych. Wśród placówek prowadzonych przez Fundację znalazły się m.in. Ogniska Wychowawcze, Przedszkole, Hotelik kryzysowy, Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej, Dom Samopomocy i Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Obecnie zespół Fundacji tworzy trzy główne programy, w ramach których realizowane są liczne projekty:

 1. Środowiskowy Program Psychoprofilaktyczny dla dzieci i rodzin ze środowisk marginalizowanych (2 Poradnie Rodzinne, 2 Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego, Zespół asystentów rodzinnych – terapeutów środowiskowych)
 2. Program Terapeutyczny dla młodzieży dotkniętej problemem uzależnień (Hostel dla młodzieży, asysta indywidualna)
 3. Program Szkoleniowy przygotowujący studentów kierunków społecznych i wolontariuszy do profesjonalnej pomocy osobom ze środowisk marginalizowanych

W ciągu wielu lat działalności zespół Fundacji wypracował zasady i priorytety, którymi kieruje się w swojej pracy:

 1. Obszarem naszej działalności są lokalne programy społeczne realizowane na terenie Śródmieścia lub całej Warszawy oraz programy skierowane do środowiska zawodowego.
 2. Prowadzone programy są odpowiedzią najtrudniejsze problemy lokalnej społeczności, wobec których oferta służb publicznych jest nieskuteczna i niewystarczająca.
 3. Działania pomocowe nastawione są na rozwój autonomii, własnej aktywności podopiecznych, a nie na bezpośrednie zaspokojenie ich doraźnych potrzeb.
 4. Dążymy do całościowego, wieloaspektowego widzenia potrzeb i problemów odbiorców oraz do interdyscyplinarnych, systemowych rozwiązań obejmujących całą rodzinę, grupę lub środowisko.
 5. Działamy we współpracy ze społecznością lokalną, lokalnymi organizacjami, służbami oraz władzami samorządowymi.
 6. Podstawą współpracy ze sponsorami jest użyteczność społeczna prowadzonych programów oraz ich skuteczność, fachowość i rzetelność.
 7. Podstawowym kapitałem Fundacji jest kadra, jej zaangażowanie, doświadczenie i praktyczne umiejętności zawodowe.
 8. Zapleczem merytorycznym Fundacji są standardy zawodowe i etyczne oraz ocena i nadzór środowiska zawodowego i organizacji zawodowych.

Dane Fundacji:
Powiślańska Fundacja Społeczna
Ul. Mokotowska 55
00-542 Warszawa
e-mail: biuro@pfs.pl

NIP: 526-10-29-324
Regon: 006211689
numer KRS: 0000034996

konto:
ING Bank Śląski Oddział w Warszawie
Nr 79 1050 1038 1000 0023 0103 6808

Aktualności

Zlot Asystentów Rodziny

W dniach 23-25 września 2015 trwa w warszawie IV Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny. Przedstawiciele Fundacji – Asystenci oraz Zarząd biorą w nim czynny udział. Asystent rodziny zajmuje się indywidualnie dotarciem z pomocą do rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi. Na spotkaniu asystenci z całej Polski wymieniają się swoimi doświadczeniami, poszukują najskuteczniejszych metod komunikacji z podopiecznymi ustalają kierunki rozwoju tego odpowiedzialnego stanowiska.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że Powiślańska Fundacja Społeczna jest prekursorem wdrażania modelu asysty rodzinnej. Nasi asystenci (terapeuci środowiskowi) byli obecni w życiu podopiecznych Fundacji na długo przed tym, jak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku ustawowo wprowadziło taką funkcję.asystenci na zlocie

Chcesz wiedzieć więcej o asyście? Przeczytaj: http://www.pfs.pl/asysta-rodzinna/http://www.pfs.pl/asysta-rodzinna/

Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego – zagrożone.

5 września 2015 weszło w życie rozporządzenie MPiPS zawierające restrykcyjne przepisy dotyczące warunków lokalowych i sanitarnych, które mogą doprowadzić do zlikwidowania bardzo wielu świetlic środowiskowych w Warszawie i w Polsce. Placówki to miejsca o specyficznej roli, do których uczęszczają dzieci i młodzież wymagająca szczególnej formy pomocy. W całej Polsce świetlice odgrywają bardzo ważną rolę w życiu tych dzieci, które nie doświadczają wystarczającej opieki rodzicielskiej w domach.

Więcej

Biegacze dla Powiślańskiej!

logo1763Z przyjemnością i dumą informujemy, że biegacze dbają o dzieci z Powiślańskiej Fundacji Społecznej. Wpisowe uczestników z IV edycji biegu On the Run powered by PGE zostało przekazane Powiślańskiej; dzięki temu będziemy mogli zorganizować naszym podopiecznym letni wypoczynek. Bardzo serdecznie dziękujemy PGE i organizatorom On The Run! http://ontherun.com.pl/