Aktualne projekty

O fundacji

Powiślańska Fundacja Społeczna to organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Śródmieściu Warszawy, której misją jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin. Naszym celem jest wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji wychowawczych oraz rozwiązywaniu trudności.
Powiślańska Fundacja Społeczna działa na rzecz mieszkańców Warszawy od 1989 roku. Została stworzona przez grupę społeczników – psychologów i pedagogów, którzy postanowili otworzyć na warszawskim Powiślu kluby dla dzieci – małych łobuziaków, dających się we znaki małej społeczności Powiśla. Było to pierwsze działanie wpisujące się w misję przyjętą przez Fundację, czyli przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.

Na przestrzeni lat Fundacja dostosowywała swoją działalność do potrzeb lokalnych. Wśród placówek prowadzonych przez Fundację znalazły się m.in. Ogniska Wychowawcze, Przedszkole, Hotelik kryzysowy, Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej, Dom Samopomocy i Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Obecnie zespół Fundacji tworzy trzy główne programy, w ramach których realizowane są liczne projekty:

 1. Środowiskowy Program Psychoprofilaktyczny dla dzieci i rodzin ze środowisk marginalizowanych (2 Poradnie Rodzinne, 2 Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego, Zespół asystentów rodzinnych – terapeutów środowiskowych)
 2. Program Terapeutyczny dla młodzieży dotkniętej problemem uzależnień (Hostel dla młodzieży, asysta indywidualna)
 3. Program Szkoleniowy przygotowujący studentów kierunków społecznych i wolontariuszy do profesjonalnej pomocy osobom ze środowisk marginalizowanych

W ciągu wielu lat działalności zespół Fundacji wypracował zasady i priorytety, którymi kieruje się w swojej pracy:

 1. Obszarem naszej działalności są lokalne programy społeczne realizowane na terenie Śródmieścia lub całej Warszawy oraz programy skierowane do środowiska zawodowego.
 2. Prowadzone programy są odpowiedzią najtrudniejsze problemy lokalnej społeczności, wobec których oferta służb publicznych jest nieskuteczna i niewystarczająca.
 3. Działania pomocowe nastawione są na rozwój autonomii, własnej aktywności podopiecznych, a nie na bezpośrednie zaspokojenie ich doraźnych potrzeb.
 4. Dążymy do całościowego, wieloaspektowego widzenia potrzeb i problemów odbiorców oraz do interdyscyplinarnych, systemowych rozwiązań obejmujących całą rodzinę, grupę lub środowisko.
 5. Działamy we współpracy ze społecznością lokalną, lokalnymi organizacjami, służbami oraz władzami samorządowymi.
 6. Podstawą współpracy ze sponsorami jest użyteczność społeczna prowadzonych programów oraz ich skuteczność, fachowość i rzetelność.
 7. Podstawowym kapitałem Fundacji jest kadra, jej zaangażowanie, doświadczenie i praktyczne umiejętności zawodowe.
 8. Zapleczem merytorycznym Fundacji są standardy zawodowe i etyczne oraz ocena i nadzór środowiska zawodowego i organizacji zawodowych.

Dane Fundacji:
Powiślańska Fundacja Społeczna
Ul. Mokotowska 55
00-542 Warszawa
e-mail: biuro@pfs.pl

NIP: 526-10-29-324
Regon: 006211689
numer KRS: 0000034996

konto:
ING Bank Śląski Oddział w Warszawie
Nr 79 1050 1038 1000 0023 0103 6808

Aktualności

Biegacze dla Powiślańskiej!

logo1763Z przyjemnością i dumą informujemy, że biegacze dbają o dzieci z Powiślańskiej Fundacji Społecznej. Wpisowe uczestników z IV edycji biegu On the Run powered by PGE zostało przekazane Powiślańskiej; dzięki temu będziemy mogli zorganizować naszym podopiecznym letni wypoczynek. Bardzo serdecznie dziękujemy PGE i organizatorom On The Run! http://ontherun.com.pl/

Warsztaty Śródmiejskie!

Zapraszamy na Święto Śródmieścia. „Śródmieście Działa – Święto Inicjatyw Społecznych” odbędzie się w sobotę 13 czerwca 2015 w godz. 12-17 na skwerze i w lokalu Warsztatu Warszawskiego przy Pl. Konstytucji 4 w Warszawie.

W planie: gra miejska, gry i zabawy dla wszystkich grup wiekowych, atrakcje dla różnych grup społecznych. Powiślańska bierze w tym udział! Więcej informacji tu: http://warsztatwarszawski.blogspot.com/p/srodmiescie-dziaa.html

banner-700x100-1

Piknik

PIKNIK RODZINNY już za nami! Było mnóstwo atrakcji dla małych i dużych, piękna pogoda, a co najważniejsze mnóstwo uczestników! Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim, bez których organizacja pikniku nie byłaby możliwa, a w szczególności: firmie EuRoPolGaz SA, wolontariuszom z BZW WBK, Tchibo Polska, piekarni Wanda, ekipie Urban Burritos,  grupie Slackline Warszawa, sokolnikom z koła naukowego AVES oraz wszystkim naszym podopiecznym i wolontariuszom! Zapraszamy do obejrzenia galerii.