Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Asysta rodzinna

Czym jest Asysta rodzinna?

Asysta rodzinna polega na dotarciu do osób borykających się z różnego rodzaju problemami m. in. biedą, bezrobociem, uzależnieniami w ich środowisku. Pomoc dotyczy sfery socjalnej, emocjonalnej i zdrowotnej. Polega na intensywnym kontakcie z asystentem i wspólnych działaniach w celu przezwyciężenia problemów. Indywidualna pomoc służy przede wszystkim poprawie sytuacji podopiecznego, wzbudzeniu w nim wiary w swoje możliwości, motywowaniu do podejmowania działań do tej pory uznawanych przez niego za niemożliwe.

Naszym podopiecznym oferujemy:

 • Pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 • Wspieranie aktywności społecznej
 • Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pomoc w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

Jak wygląda pomoc fundacji?

Asystent rodzinny zawiera indywidualny kontrakt ze swoimi podopiecznymi i spotyka się z każdym z członków rodziny podopiecznego.

Nawiązanie kontaktu
Na początku spotykamy się, nawiązujemy kontakt z rodziną. Analizujemy i diagnozujemy problemy życiowe podopiecznego i jego rodziny.
Wspólny plan
Później wspólnie tworzymy indywidualny plan pomocy. Pomoc ta dotyczy przede wszystkim dwóch obszarów: problemów socjalnych oraz problemów psychologicznych.
Motywacja
Po rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych i trudności psychologicznych asystenci w kontaktach indywidualnych motywują i przygotowują podopiecznych do większej aktywności społecznej, uzupełniania swoich kwalifikacji oraz podejmowania pracy zarobkowej.

Nasze rodziny

Nasze rodziny borykają się z wieloma problemami, nie tylko trudnościami wychowawczymi. Często jest to: ubóstwo, długotrwałe bezrobocie, częste zmiany pracy lub miejsca zamieszkania albo zagrożenie bezdomnością. Długotrwała choroba fizyczna lub psychiczna, niepełnosprawność, konflikty małżeńskie, problemy szkolne dzieci, ale też zachowania przestępcze, trwanie w konflikcie międzypokoleniowym, uzależnienie od narkotyków i alkoholu, przemoc powodują, że trudno im normalnie żyć. To są zagubieni ludzie, którym my pomagamy odnaleźć odwagę i sens w życiu.

Wspierając nas pomagasz tym rodzinom. Możesz wybrać jedną z nich i wspierać ją regularnie.

 • DSC01023
 • IMG_0018
 • IMG_0028
 • IMG_0121
 • IMG_0167
 • wigilia asystenci

Kontynując korzystanie z tej strony zgadzasz się na użycie ciasteczek.