Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Asysta rodzinna

Czym jest Asysta rodzinna?

Docieramy do osób borykających się z różnego rodzaju problemami m. in. biedą, bezrobociem, uzależnieniami w ich środowisku. Pomoc dotyczy sfery socjalnej, emocjonalnej i zdrowotnej. Asysta rodzinna polega na intensywnym kontakcie z asystentem i wspólnych działaniach w celu przezwyciężenia problemów. Indywidualna pomoc służy przede wszystkim poprawie sytuacji podopiecznego, wzbudzeniu w nim wiary w swoje możliwości, motywowaniu do podejmowania działań do tej pory uznawanych przez niego za niemożliwe.

Naszym podopiecznym oferujemy:

  • Pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
  • Wspieranie aktywności społecznej
  • Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Pomoc w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi