Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

CSR i ESD

CSR

CSR – Corporate Social Responsibility – to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Tak również określane są działania i decyzje firm, które wpływają na społeczność lokalną i środowisko naturalne.

Buduj z nami strategię uwzględniającą wpływ na otoczenie i interesy społeczne, wspierając osoby ze środowisk defaworyzowanych.

ESG

Skrót ESG odnosi się do raportowania przez przedsiębiorstwa informacji z zakresu środowiskowego (Environmental), społecznego (Social) oraz ładu korporacyjnego (Governance) zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącą sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

Możemy razem z Państwa marką działać na rzecz społeczności lokalnej, odpowiedzialnie realizują ten obowiązek zgodnie z Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Pomagaj z nami, promując działania zmniejszające nierówności, ubóstwo, niedożywienie i wykluczenie, wspierając zdrowie, edukację i inkluzywność.
Cele ONZKoniec z ubóstwemKoniec głoduDobre zdrowie i jakoś życiaDobra jakość edukacjiMniej nierówności

Obejmujemy opieką najbardziej potrzebujące osoby - dzieci i ich rodziny, dotknięte ubóstwem, bezrobociem, przemocą, uzależnieniami, chorobami i trudnościami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie.

Dożywiamy dzieci, zapewniając im codziennie po szkole ciepły posiłek, przekazujemy ubrania, przybory szkolne, artykuły higieniczne i sprzęt do nauki. Dbamy o ich zdrowie, zapewniamy opiekę lekarską, psychologiczną, zajęcia sportowe, ale też po prostu jesteśmy dla nich, codziennie rozmawiamy o tym, co dla nich ważne.

Pomagamy dzieciom i młodzieży w nauce, organizujemy zajęcia dodatkowe. Zależy nam ich rozwoju, aby były samodzielne i mogły zostać kim tylko chcą - mimo tego, że nie miały tyle szczęścia, co ich rówieśnicy.

 

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się

hanna porczyk kontakt

Hanna Porczyk

fundraising and communication manager

Tel: 22 625 77 82
Mob: 698 747 338
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wspierają nas