Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w okresie ferii letnich 2018”.

Projekt współfinansowany ze środków Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Przedmiotem projektu jest organizacja dwóch obozów dla grupy ok. 25 osób łącznie, w tym:

  • Obozu stacjonarnego dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego, ul. Czerniakowska 205, dzieci w wieku 6-10 lat,
  • Obozu wędrownego dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego, ul. Przemysłowa 31/33, dzieci w wieku 11 – 14 lat.

Czas realizacji: 31.05.06.2018 – 03.09.2018 roku.

logotyp zakochaj sie w warszawie