Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Projekt jest realizowany we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.

Czas realizacji projektu od 01.09.2018 do 31.12. 2018 roku.

Celem projektu jest wsparcie Powiślańskiej Fundacji Społecznej prowadzącej Placówki Wsparcia Dziennego, Zespół Asystentów Rodzinnych, Poradnię Rodzinną świadczącą pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzinom zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem poprawy świadczenia usług wynikających ze zleconych zadań publicznych.

 logotyp zakochaj sie w warszawie