Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście w latach 2018-2021.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania dzieci z rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze zamieszkujących na terenie Śródmieścia. Działamy także w celu:

  • Stwarzania warunków do wyrównywania szans dzieci i młodzieży,
  • Pomoc w sytuacjach kryzysowych,
  • Wspieranie rodzin w procesie wychowania i opieki,
  • Ograniczenie występowania zachowań problemowych dzieci i młodzieży,
  • Ograniczenie występowania problemów emocjonalnych i społecznych wśród dzieci i młodzieży,
  • Zmniejszanie deficytów rozwojowych i zaległości edukacyjnych,
  • Promowanie zdrowego stylu życia,
  • Rozwijanie zainteresowań, jako alternatywa do zachowań ryzykownych.

Czas realizacji: 15.12 2018- 31.12.2021

logotyp zakochaj sie w warszawie