Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy.

Projekt jest współfinansowany z m.st. Warszawa.

Celem projektu jest:

  • Ograniczenie stosowania przemocy w rodzinie i zmniejszenie jej zdrowotnych i społecznych skutków,
  • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rodzinach, w których występuje przemoc,
  • Zwiększenie motywacji i umiejętności osób doznających przemocy w rodzinie do jej przetrwania i radzenia sobie w życiu,
  • Poprawa funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Projekt jest realizowany od 01.12.2018 do 30.11.2021 roku.

logotyp zakochaj sie w warszawie