Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Środowiskowy Program Psychoprofilaktyczny dla dzieci i rodzin 2019 rok.

Projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zagrożonych uzależnieniem, z terenu Warszawskiego Śródmieścia oraz ich rodzin.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności programów dla dzieci i młodzieży z warszawskiego Śródmieścia z grup podwyższonego ryzyka sięgania po narkotyki i nowe substancje psychoaktywne oraz ryzyka innych zachowań problemowych, poprzez prowadzenie programu profilaktycznego.

Czas trwania projektu 02.01.2019 - 31.12.2019 rok.

logotyp kbdspn