Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu.

Program jest wspołfinansowany przez m. st. Warszawa.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 0-24 lat oraz ich rodzin z terenu Warszawy, które są zagrożone lub dotknięte uzależnieniami. Jego celem jest poprawa funkcjonowania rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Ralizacja programu: 01.12.2018 - 30.11.2021 rok.

logotyp zakochaj sie w warszawie