Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

 

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Celem projektu jest osiągnięcie i utrzymanie abstynencji narkotykowej przez uczestników programu - młodzież eksperymentującą i używającą narkotyków oraz zapobieganie rozwojowi uzależnienia.

Odbiorcami programu są osoby w wieku 14-24 lata mieszkajace, uczące się lub przebywające w Warszawie i okolicach używające narkotyków i tzw. dopalaczy w sposób okazjonalny i problemowy, zagrożone rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych oraz członkowie ich rodzin.

Czas realizacji zadania: 01.07.2019 - 30.11.2019r.

logotyp mazowsze