Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

 

Projekt jest realizowany we współpracy z Wojewodą Mazowieckim.

Czas realizacji projektu od 01.06 do 31.12.2019 roku.

Głównym celem programu jest wdrażanie opartego na diagnozie lokalnych potrzeb Środowiskowego Programu Psychoprofilaktycznego skierowanego do 40 dzieci i 15 rodzin wykluczonych społecznie zamieszkałych na warszawskim Śródmieściu.

W efekcie realizacji projektu nabyte przez dzieci i rodziny umiejętności przyczynią się do ograniczenia wśród nich problemu wykluczenia oraz negatywnych zjawisk tj. uzależnienia, przestępczość, bezrobocie.

logotyp mazowsze