Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

 

Doposażenie oraz drobne prace remontowo-wykończeniowe związane z poprawą warunków lokalowych w specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego Powiślańskiej Fundacji Społecznej.

Projekt realizowany od 1 października do 31 grudnia 2019 roku.

Projekt jest dedykowany dla lokali Powiślańskiej Fundacji Społecznej wynajmowanych na potrzeby specjalistycznych placówek wsparcia dziennego przy ul. Czerniakowskiej 205 oraz Przemysłwej 31/33 w Warszawie. W ramach jego zakresu jest przeprowadzenie drobnych prac remontowych oraz doposażenie ww. placówek.

Zadanie adresowane jest do 40 wychowanków naszych świetlic - dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z rodzin marginalizowanych społecznie lub zagrożonych marginalizacją, zamieszkujących wraz z rodzinami na terenie Śródmieścia.

logotyp zakochaj sie w warszawie