Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

 

Krótki program edukacyjny zostanie zrealizowany w terminie 01 października - 22 grudnia 2019 roku.

 

Cele szczegółowe zadania:

- zwiększenie kompetencji wychowawczych rodzciów w obszarze profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci,

- kształtowanie więzi rodzic-dziecko opartych na wzajemnym szacunku,

- wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych problemach z dziećmi i młodzieżą,

- refleksja nad własną postawą wychowawczą oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami,

- nauka lepszego porozumiewania się z dziećmi.

 

W ramach zadania odbędzie się 8 spotkań w ramach warsztatów edukacyjnych dla rodziców.

 

logotyp zakochaj sie w warszawie