Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

 

Projekt zostanie zrealizowany w terminie 01 października - 22 grudnia 2019 roku.

Celem zadania jest zapobieganie rozwojowi problemów związanych ze spożywaniem alkoholu oraz stosowaniem przemocy w rodzinie wśród mieszkańców m.st. Warszawy.

Przede wszystkim zależy nam na poszerzeniu wiedzy pracowników organizacji i nstytucji pomocowych na temat założeń i efektów finansowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa programów pomocowych oraz poszerzenie wiedzy mieszkańców Warszawy oraz przesiębiorców na temat założeń i efektów finsansowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa programów pomocowych.

 

 

logotyp zakochaj sie w warszawie