Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

 

Projekt zostanie zrealizowany w terminie od 3 października 2019 do 30 czerwca 2020 roku.

Cele zadania:

- prewencja problemów zdrowotnych w rodzinach o niskim statusie społecznym z terenu Śródmieścia Warszawy

- prewencja zachowań zagrażających zdrowiu i życiu dzieci i rodzin o niskim statusie społecznym z terenu Śródmieścia Warszawa

- prewencja problemów związanych z przemocą psychiczną i fizyczną, mową nienawiści oraz uzależnieniemi i chorobami cywilizacyjnymi psychosomatycznimi i psychicznymi w tym depresji i samobójstw wśród dzieci i rodzin z terenu Warszawy.

W zakres działań prewencyjnych będą wchodzić zajęcia

edukacyjne: zdrowe żywienie i higiena, komuniakcja bez przemocy i mowa nieniawiści, bezpieczeństwa na ulicy.

profilaktyczne: uzależnienia, zdrowie psychiczne i problemy emocjonalne

sportowe

konsultacje indywidualne i grupowe spotkania ze specjalistami z zakresu ochrony zdrowia.

pzu