Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

 

Powiślańska Fundacja Społeczna uzyskała dofinansowanie z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Śródmieście na Kampanię zwiększającą świadomość mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy na temat szkodliwości spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych

Zadanie obejmuje przeprowadzenie kampanii społecznej zwiększającej świadomość mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy na temat szkodliwości spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych. Kolejne etapy projektu mają na celu:

- uwrażliwienie odbiorców na problem używania środków psychoaktywnych w ich najbliższym otoczeniu, w tym zagrożenia wśród młodzieży

- edukację na temat zapobiegania uzależnieniom oraz sposobów udzielania pomocy

- edukację na temat efektów korzystania z ofert pomocowych dostępnych na terenie Śródmieścia. Kampania będzie prowadzona przy użyciu mediów elektronicznych.

Umowa obejmuje kampanię promocyjną z użyciem social mediów oraz mailing kierowany do określonej grupy odbiorców.

 

Czas realizacji projektu: od 15.09.2020 do 13.12.2020r.
 

logotyp zakochaj sie w warszawie