Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

 

Powiślańska Fundacja Społeczna realizuje po raz kolejny Środowiskowy Program Psychoprofilaktyczny ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Głównym celem programu jest wdrażanie opartego na diagnozie lokalnych potrzeb Środowiskowego Programu Psychoprofilaktycznego skierowanego do dzieci i rodzin wykluczonych społecznie zamieszkałych na warszawskim Śródmieściu.

Projekt obejmuje działania środowiskowe dla dzieci oraz całych rodzin i uwzględnia sytuację epidemiczną oraz jej skutki. 

Czas realizacji projektu: od 01.06.2021 do 31.12.2021r 

Dziękujemy za zaufanie!

 

wojewoda mazowiecki1920x810     godlo Polski