Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Doposażenie oraz drobne prace remontowe związane z poprawą warunków lokalowych w specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego oraz lokalu asystenta rodzinnego Powiślańskiej Fundacji Społecznej.

Projekt jest realizowany we współpracy z miastem stołecznym Warszawą.

Zadanie obejmie doposażenie i drobne prace remontowe związane z poprawą warunków lokalowych w 3 placówkach realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, z uwzględnieniem potrzeb służących przeciwdziałaniu skutkom epidemii.

Czas realizacji projektu: 01.11.2020 - 31.12. 2020 r. logotyp zakochaj sie w warszawie