Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Bliżej siebie - Program profilaktyki wskazującej

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Odbiorcami programu jest 50 osób w wieku 14-24 lat z terenu Warszawy, używających środków psychoaktywnych w sposób okazjonalny i problemowy, zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych oraz ich rodziny.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności programów profilaktyki wskazującej dla osób, u których rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń lub szczególnie zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania narkotyków i nowych substancji psyhcoaktywnych w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi.

 

Czas realizacji: 02.01.2020 – 31.12.2020 r.


 

 

logotyp kbdspnlogoMinisterstwoZdrowialogo narodowyprogramzdrowia