Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Środowiskowy program psychoprofilaktyczny dla dzieci i rodzin 2020

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zagrożonych uzależnieniem, z terenu Warszawskiego Śródmieścia oraz ich rodzin.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności programów dla dzieci i młodzieży z warszawskiego Śródmieścia z grup podwyższonego ryzyka sięgania po narkotyki i nowe substancje psychoaktywne oraz ryzyka innych zachowań problemowych, poprzez prowadzenie programu profilaktycznego.

Czas realizacji: 02.01.2020 – 31.12.2020 r.

 

 

logotyp kbdspnlogoMinisterstwoZdrowialogo narodowyprogramzdrowia