Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Profilaktyka, edukacja oraz wsparcie psychologiczne osób doświadczających przemocy na terenie województwa mazowieckiego

Powiślańska Fundacja Społeczna realizuje działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach projektu Profilaktyka, edukacja oraz wsparcie psychologiczne osób doświadczających przemocy na terenie województwa mazowieckiego.

Program skierowany jest do dzieci, młodzieży i rodzin, którzy doświadczają zjawiska przemocy w rodzinie. Jego celem jest:

1) zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

2) poszerzanie wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

3) podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków stosowania przemocy w rodzinie.

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Czas realizacji projektu: od 01.06.2021 do 30.11.2021 r.


 logo podstawowe mcpsmazowsze zielone biale tlo 01 01