Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 0-24 lat oraz ich rodzin z terenu Warszawy, które są zagrożone lub dotknięte uzależnieniami. Jego celem jest poprawa funkcjonowania rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Projekt obejmuje poradnictwo dla rodzin (konsultacje diagnostyczne, psychologiczne, pedagogiczne, indywidualne wsparcie psychologiczne, grupowe wsparcie psychologiczne, konsultacje prawne, interwencje kryzysowe, terapia SI) oraz asystę rodzinną.

Program jest finansowany przez m. st. Warszawa w ramach konkursu: Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi.

Realizacja: 01.12.2021 - 30.11.2024 roku.Warszawa znak RGB kolorowy projekt wspolfinansuje