Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy.

Projekt jest finansowany przez m.st. Warszawa w ramach konkursu: Zapewnienie oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizacja zadania poprawia funkcjonowanie rodzin w zakresie występowania problemu przemocy oraz problemów psychologicznych, wewnątrzrodzinnych i wychowawczych. Przyczynia się do wzrostu wiedzy, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa oraz kompetencji emocjonalnych i społecznych uczestników.

Projekt jest realizowany od 01.12.2021 do 30.11.2024 roku. 

logo biale wspolfinansowanie