Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Prowadzenie 2 specjalistycznych placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2021-2024

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Program ma na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowacze w wychowywaniu dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Śródmieście, a w tym profilaktykę uzależnień i przemocy, poprawę funkcjonowania dzieci w obszarze emocji, społecznym i poznawczym oraz zapobieganie umieszczaniu ich w pieczy zastępczej.

W ramach projektu prowadzone są dwie Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego dla grupy ok. 50 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Śródmieścia.

W placówkach prowadzone jest dożywianie, pomoc w nauce, zajęcia edukacyjne, sportowe, rozwijające zainteresowania, uczące samoobsługi. Zasadniczym programem placówki są grupowe zajęcia terapeutyczne, zajęcia logopedyczne oraz terapeutyczne zajęcia indywidualne, realizowane w ramach tworzonych dla podopiecznych indywidualnych programów psychokorekcyjnych.

 

Czas realizacji: 27.12 2021- 31.12.2024LOGO SRODMIESCIE biale wspolfinansowanie