Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

 

Powiślańska Fundacja Społeczna realizuje po raz kolejny Środowiskowy Program Psychoprofilaktyczny ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Głównym celem programu jest wdrażanie opartego na diagnozie lokalnych potrzeb Środowiskowego Programu Psychoprofilaktycznego skierowanego do 40 dzieci i 15 rodzin wykluczonych społecznie zamieszkałych na warszawskim Śródmieściu.

Projekt obejmuje działania środowiskowe dla dzieci oraz całych rodzin. 

Czas realizacji projektu: od 01.04.2022 do 31.12.2022 roku. 

Dziękujemy za zaufanie! 

wojewoda mazowiecki1920x810