Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

„Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych – strona internetowa”.

Program jest współfinansowany przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Projekt obejmuje działania mające wzmocnić i rozwinąć potencjał infrastrukturalny strony www poprzez jej modernizację. Celem projektu jest dotarcie z przekazem do większej ilości osób, w tym osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie zrozumienia i poparcia mieszkańców Warszawy dla prowadzonych przez Fundację programów i ich odbiorców.

Czas trwania projektu: 01.03.2017 – 30.09.2017

 logotyp zakochaj sie w warszawie