Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

„Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do środowisk lokalnych mających na celu przeciwdziałanie ubóstwu i zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem działań partnerskich”.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Cele projektu:

  • Realizacja programu profilaktycznego skierowanego do rodzin i dzieci w środowisku lokalnym,
  • Zwiększenie form wsparcia dla grup narażonych na marginalizację,
  • Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa 42 rodzin z terenu Śródmieścia Warszawy.

Czas realizacji: 1.05 2016- 31.10.2016

logotyp zakochaj sie w warszawie