Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

Środowiskowy program psychoprofilaktyczny dla dzieci i rodzin.

Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

Cel projektu:

  • Przeciwdziałanie uzależnieniom dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych warszawskiego Śródmieścia w okresie trwania projektu poprzez prowadzenie pracy profilaktycznej. Adresaci: Dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat zagrożonych uzależnieniami, które wywodzą się z rodzin marginalizowanych i mieszkają na terenie Śródmieścia Warszawy. Zakres: Działanie Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego
  • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
  • grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży
  • warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży
  • terapia pedagogiczna
  • warsztat alternatywnych stylów życia
  • Praca z rodzinami
  • poradnictwo rodzinne
  • interwencje kryzysowe

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Okres realizacji: 2016

logotyp kbdspn