Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

„Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą”.

Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Działania obejmują udzielanie zgłaszającym się osobom:

  • Konsultacji diagnostycznych, psychologicznych i pedagogicznych
  • Konsultacji prawnych
  • Konsultacji zawodowych
  • Konsultacji wychowawczych
  • Wsparcia psychologicznego
  • Pomocy psychologicznej dla dzieci i rodzin
  • Interwencji kryzysowych.

Czas realizacji: 2015 – 2018

logotyp zakochaj sie w warszawie