Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

"Programy profilaktyki wskazującej adresowane do osób używających nowych substancji psychoaktywnych, w tym w połączeniu z innymi środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi."

Projekt jest realizowany we współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Czas realizacji projektu od 01.05. do 31.12. 2017 roku.

Celem projektu jest osiągnięcie i utrzymanie abstynencji narkotykowej przez uczestników programu - młodzież eksperymentującą i używającą narkotyków oraz zapobieganie rozwojowi uzależnienia.

logotyp kbdspn