Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

"Środowiskowy Program Psychoprofilaktyczny dla dzieci i rodzin. Program profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży."

Projekt jest realizowany we współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Czas realizacji projektu od 02.01. do 31.12. 2017 roku.

Celem projektu jest profilaktyka uzależnień wśród dzeci, młodzieży i ich rodzin. Zostaną one objęte oddziaływaniami terapeutycznymi i wychowawczymi oraz poradnictwem rodzinnym w specjalistycznych placówkach profilaktycznych.

logotyp kbdspn