Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

"Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych."

Projekt jest realizowany we współpracy z m.st. Warszawa.

Czas realizacji projektu od 01.06. do 15.12. 2017 roku.

Projekt obejmuje działania mające rozwinąć potencjał instytucjonalny Powiślańskiej Fundacji Społecznej w obszarze prowadzenia pośrednictwa rodzinnego dla rodzin wykluczonych społecznie. Celem projektu jest poprawa standardów świadczenia usług i zwiększenie dostosowania prowadzonych działań do potrzeb odbiorców Poradni, poprawa standardów sprawozdawczości, monitorowania efektów i dokonywania analiz prowadzonych działań, a także wprowadzenie trwałych narzędzi i procedur wzmacniających i rozwijających dalsze funkcjonowanie organizacji.

logotyp zakochaj sie w warszawie