Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

 

Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Projekt jest realizowany we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.

Czas realizacji projektu od 30.10.2017 do 31.12. 2017 roku.

Celem projektu jest wsparcie Powislańskiej Fundacji Społecznej prowadzącej Poradnie Rodzinną świadczącą pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzinom zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem poprawy świadczenia usług wynikających ze zleconych zadań publicznych.

logotyp zakochaj sie w warszawie