Go to main menu Go to slider Go to sidebar Go to content Go to footer
Powiślańska Fundacja Społeczna
 

rodowiskowy Program Psychoprofilaktyczny dla dzieci i rodzin."

Projekt jest realizowany we współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Czas realizacji projektu od 02.01. do 31.12.2018 roku.

Celem projektu jest zwiekszenie dostępności programów dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka warszawskiego Śródmieścia sięgania po narkotyki i nowe substancje psychoaktywne oraz ryzyka innych zachowań problemowych poprzez prowadzenie pracy profilaktycznej.

logotyp kbdspn